Plastik cerrahi, fiziksel fonksiyonları geliştirmek, kaza, hastalık veya doğumsal anoımaliler sonucunda oluşan şekil bozukluklarını ve yara izlerini (Skar) en aza indirmek üzerine çalışan tıbbi branştır. Plastik kelime anlamı olarak, Yunanca biçimlendirmek şekil vermekten gelmektedir. Plastik cerrahi, yaygın olarak bilindiği gibi yüz ve vücuda ait özellikleri yeniden şekillendiren ve bireysel görünüşümüzü iyileştiren estetik cerrahiyi de kapsamaktadır. Estetik cerrahi bedensel sağlık ve mutluluk için gerekli olmamasına rağmen, kişisel görünümü iyileştirmek için planlanır.

1219 sayılı yasa ve Deontoloji tüzüğü 9. madde gereği hastaların ameliyat öncesi ve sonrası resimlerinin gösterilmesi yasaktır. Bu nedenle önce-sonra resimlerini bu sitede bulamayacaksınız.

Prof. Dr. Mustafa ŞENGEZER